THAI TIME สิงห์บุรี

ข่าวดี..ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์ฯ กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง ตั้งแต่ 2 เม.ย.เป็นต้นไป หลังตรวจผู้ค้า 187 ราย ไม่มีใครเชื้อโควิด

297 Views
     พระมหาจรัญ พรหมจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากผู้ค้าในตลาดต้องชม หน้าบริเวณวัดว่า วันนี้(1 เมษายน 2565) ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิดจากผู้ค้าในตลาดอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ โดยผู้ค้าทั้งหมด 187 ราย พร้อมใจมาเข้ารับการตรวจครบถ้วน ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ค้ารายใดติดเชื้อ ดังนั้นในวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทางวัดจะเปิดให้มีการค้าขายในตลาดต้องชมได้ตามปกติ
     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร กล่าวต่อไปว่า การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากผู้ค้าในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก รพ.สต.โพกรวม , สสอ.เมืองสิงห์บุรี , รพ.สต.จักรสีห์ , นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 2 และ 7 รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK จาก องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ ส่งผลให้การตรวจหาเชื้อสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
     สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระนอนจักรสีห์ฯ ทางวัดขอเชิญชวนให้แวะอุดหนุนสินค้าของผู้ค้าในตลาดต้องชม ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตามมาตรการของทางสาธารณสุขย่างเข็มงวด จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิดแน่นอน
     อนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้มีลูกจ้างของร้านค้าแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของตลาด ติดเชื้อโควิด ทางวัดจึงปิดบริการ 5 วัน เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมกับตรวจ ATK ผู้ค้าทุกราย เพื่อความปลอดภัย

Comments

comments