THAI TIME สตูล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

นายกอบต.กำแพงชวนนุ่งผ้าพื้นถิ่น เช็คอินงานเต่าโลก2018

1191 Views

Loading

 

          นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอละงู กำหนดจัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานตลาดนัดถนนสายฉลุง-ทุ่งหว้า (สาย ๔๑๖) ข้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิยางยนต์ หมู่ที่ ๓ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของตำบลกำแพงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
         นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ยังได้บูรณาการร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล โดยนายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กำหนดจัด “งานเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าไทย ๑๐ รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี” ใน “วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

          จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าไทย ๑๐ รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี หากท่านใดที่สามารถประยุกต์ปรุงแต่งศิลปะบนผืนผ้าได้อย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำมาสวมใส่บนเรือนร่างได้อย่างสง่างาม ลุ้นรับรางวัลใหญ่ในการแต่งกายแบบไทยและแบบร่วมสมัย และจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ผ้าไทยในงานเต่าโลก ครั้งที่ ๔ (World Turtle Day ๒๐๑๘) เพื่อเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนได้ชื่นชมความงดงามต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.กำแพง

Comments

comments