THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

วัดบางน้ำผึ้งนอก จับมือ “พระนครคีรี” จัดทำพิพิธภัณฑ์หมุนเวียน แสดงโบราณวัตถุร่วม 400 ชิ้น

1033 Views
           น.ส.ประภาพรรณ ศรีสุข หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กล่าวในที่ประชุมที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากวัดบางน้ำผึ้งนอก และภาคประชาชนว่า การจัดทำพิพิธภัณฑ์ของวัดบางน้ำผึ้งนอกขึ้นใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยขนย้ายโบราณวัตถุต่างๆ ของทางวัด เพื่อไปจัดทำการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร และบางชิ้นต้องไปศึกษาทางโบราณคดีต่อไป เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นโบราณวัตถุในสมัยใด
20433
20434
           โดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ถึงจะดำเนินการดังกล่าวเสร็จ เนื่องจากโบราณวัตถุของวัดบางน้ำผึ้งนอกมีอยู่ร่วม 400 ชิ้น บางชิ้นมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเชียงแสน การขนย้ายต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอันมาก
20436
20437
           หากดำเนินการแล้วเสร็จ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จะร่วมมือกับวัดบางน้ำผึ้งนอก และกลุ่มจอบ กระเพาะหมู ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์หมุนเวียนของทางวัดขึ้นมา โดยทำการหมุนเวียนโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายขึ้นมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการตามหัวข้อทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกรักมรดกของคนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่คุ้งบางกะเจ้าด้วย 
20435
By : บูรพา วงไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments