THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

คอเหล้าหงอย..กทม.ประกาศสั่งห้ามขายสุราทั่วกรุง 10-20 เม.ย. นี้

849 Views
วันนี้ (9 เมษายน 2563) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ได้แถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ “ศบค.” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า กรุงเทพมหานครประกาศให้งดขายสุราทั้งขายปลีกและขายส่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. – 20 เม.ย. นี้
messageImage_1586491550233
ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร
          สำหรับสาเหตุเนื่องจาก เป็นช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ และเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้ขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จึงเห็นควรให้มีการออกคำสั่งให้งดขายสุรา กล่าวคือ ให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และ 2 ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต งดจำหน่ายสุราทุกประเภท

Comments

comments