ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

1 จังหวัด – 1 แลป – 100 ห้องปฏิบัติการ ตั้งเป้าคัดกรองโควิด-19 ได้วันละ 20,000 ตัวอย่าง

1169 Views
การค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ให้เร็วและมากที่สุด เป็นเป้าหมายสำคัญของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทาง “1 จังหวัด – 1 แลป – 100 ห้องปฏิบัติการ คัดกรองโควิด-19” เพื่อเร่งตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ตามแนวทางการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค
203765
          ภายในเดือน เม.ย. นี้ เราจะมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งหมด 110 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ กทม. และ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รองรับการตรวจได้สูงสุดถึง 20,000 ตัวอย่าง/วัน แบ่งเป็น กทม. 10,000 ตัวอย่าง/วัน และส่วนภูมิภาค 10,000 ตัวอย่าง/วัน (ภูมิภาค 835 ตัวอย่าง/เขตสุขภาพ)
         วิธีการตรวจของไทยใช้รูปแบบตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง รู้ผลภายใน 3 – 5 ชม. และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยๆ ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตายได้ และการที่แต่ละจังหวัดมีห้องปฏิบัติการ จะยิ่งช่วยให้การตรวจหาเชื้อมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Comments

comments