THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.ปรับโครงสร้างเดิมรางรถไฟฟ้า เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์ค คาดเสร็จ พ.ค.นี้

993 Views
วันนี้ (14 เมษายน 2563) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือพระปกเกล้าสกายพาร์ค โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สวนสมเด็จพระปกเกล้า เขตพระนคร
2141c1709e82963efb91e563460c895e
         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือโครงการปรับปรุงสะพานพระปกเกล้าสกายพาร์ค เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน ทางจักรยาน และติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการเพิ่มเติม สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน – คลองสาน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการในการดำเนินการ
a16b059ceec8ed4cc9e8628edf83dcf6
ea43e7bde2e1101dedb221758d1da123
          โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน เนื้องานเริ่มจากปลายสะพานฝั่งพระนคร เหนือสวนสมเด็จพระปกเกล้า เขตพระนคร ถึงปลายสะพานฝั่งธนบุรี เหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน ระยะทางประมาณ 280 เมตร มีทางขึ้น – ลงสะพาน 2 แห่ง เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ดำเนินการค้างไว้ และปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างดังกล่าว การดำเนินงานโดยรวมทำได้ร้อยละ 85 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้
5bd0aeb8a925cfae61d102e68d93d449
Cr: ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments