THAI TIME สิงห์บุรี

กลุ่มไบค์เกอร์สิงห์บุรี รวมตัวกันทำบุญ บริจาคเงินและเจลแอลกอฮอล์ให้กับ รพ. และจุดคัดกรองในจังหวัด

1555 Views
          วันที่ 13 เม.ย.63 นายรัชกฤต อภิปัญญาคุณ ประธานกลุ่ม Singburi Biker ได้เล่าว่า พวกสมาชิกในกลุ่ม Singburi Biker เห็นว่า ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดโควิด-19 ทางกลุ่มก็มีความต้องการจะช่วยเหลือสังคม และนึกถึงโรงพยาบาลที่เป็นด่านหน้าขึ้นเป็นอันดับแรก
209961
209964
          ทางกลุ่มฯ จึงได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งหมด 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลบางระจัน โรงพยาบาลค่ายบางระจัน และโรงพยาบาลสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมอบน้ำ และเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานบริเวณด่านจุดคัดกรองอีกด้วย
209962
209960
          สำหรับกิจกรรมนี้ มีสมาชิกในกลุ่ม Singburi Biker ประมาณ 20 คน ได้ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 142 ถุง และมอบเงินสด 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิงห์บุรี เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาด โควิด–19
209963

Comments

comments