THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

สิงห์บุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบทุน-ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส-ผู้พิการ

945 Views

สิงห์บุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด มอบทุน-ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
          โดยมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม
51867
51868
51871
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กจำนวน 800 ชุด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนด้วยโอกาสจำนวน 150 ครอบครัวๆ ละ 1,000 บาท แก่โรงเรียน 8 แห่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 50 ครอบครัวๆละ 1,000 บาท ให้แก่โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มอบอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอลให้โรงเรียน มูลค่ารวม 20,000 บาท
          ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมคนพิการประสบอุบัติเหตุรถล้มเคลื่อนไหวไม่ได้ ณ บ้านเลขที่ 88/1 ม.5 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน โดยร่วมกัน มอบบัตรคนพิการพร้อมถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 2000บาท เข้าบัญชีช่วยเหลือคนพิการ
          อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
by : สนง.ปชส.จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments