THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรี จัดงานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย

847 Views

Loading

 

   วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ที่ตลาดเกษตรกรสิงห์บุรี บริเวณฝาครอบคลองสี่แยกดงมะขามเทศ ถนนสิงห์บุรี – อ่างทอง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก และหลังจากพิธีเปิดเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้ทำอาหารเมนูผัดผักปลอดสารพิษแจกจ่ายแก่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานด้วย
         นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพ มีแหล่งขายตรง และเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค เน้นย้ำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP

         สำหรับการจัดงานมีระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 มีเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ผลิตพันธุ์แปรรูป การประกอบอาหารจำหน่าย จำนวน 36 ร้าน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การบริการตรวจเลือดหาสารพิษในร่างกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments