THAI TIME สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผุดโครงการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร ลงใต้ดิน ประเดิมจุดแรกถนนวิไลจิตต์หน้าศาลากลาง (หลังเก่า) ร.ศ.๑๓๐

1027 Views
          นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ว่า ขณะนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ บริเวณถนนวิไลจิตต์(ริมเขื่อน) เริ่มตั้งแต่แยกนายจันทร์หนวดเขี้ยว(ร้านซาลาเปาแม่สายใจ) จนกระทั่งถึงแยกถนนสิงหวัฒนา(วัดพรหมสาคร) ระยะทางประมาณ 1.2 กม. ใช้วงเงินงบประมาณ 13.5 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้นำเสนอโครงการไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพื่อสนับสนุนงบประมาณ โดยได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
74680
นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ได้ผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยประชาชนก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางเทศบาลจะต้องส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานให้แก่ กฟภ. เพื่อเข้าดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มงานได้ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามแผนดำเนินการ 360 วัน ซึ่งก็คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยประมาณปลายปี 2564
74681
74682
          ส่วนรายละเอียดการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน จะมีการก่อสร้างบ่อพักสาย วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน และอุปกรณ์ประกอบ มีการติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 100 เควีเอ 2 เครื่อง และขนาด 160 เควีเอ 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณจุดรวมมิเตอร์ และมีการปรับปรุงทางเท้าให้สอดรับกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีด้วย
74683
74684
          อย่างไรก็ตาม นายณรงค์ศักดิ์กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีต่อเนื่อง โดยจะเริ่มในเขตเศรษฐกิจ–การท่องเที่ยวก่อน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของสิงห์บุรีบ้านเรา
By:สุภาพ นาคสงฆ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments