THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

พรรคก้าวไกลปรับทัพ ตั้ง”ชนสิษฎ์ ยอดฉิม” นั่งตำแหน่งหัวหน้าสาขาสมุทรปราการ

2484 Views

พรรคก้าวไกลแต่งตั้งหัวหน้าสาขาจังหวัดสมุทรปราการ-สมาชิกทั้ง 7 เขต เผยพร้อมลุยทำงานทันที!!

11123
นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม หัวหน้าสาขาพรรคสมุทรปราการ
          พรรคก้าวไกลจัดประชุมเลือกตั้งสาขาพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเขตเลือกตั้ง 7 เขต พร้อมทั้งเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสาขาพรรคก้าวไกลสมุทรปราการ 7 ตำแหน่ง ซึ่งผลการพิจารณาได้ข้อสรุปดังนี้ นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคสมุทรปราการ นายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา เป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค นายอำนาจ นาคทรัพย์ เป็นเลขานุการสาขาพรรค นางสาวกัญชิสา อุณหเดชน์ เป็นเหรัญญิกสาขาพรรค นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ เป็นนายทะเบียนสาขาพรรค
10841
10842
10845
          หลังจากการเลือกตั้ง นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม หัวหน้าสาขาพรรคสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคก้าวไกลสมุทรปราการ ซึ่งจากนี้จะดำเนินการวางแผนงานการทำงานของพรรคก้าวไกลสมุทรปราการ ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว ทันที เพื่อให้พรรคก้าวไกลสาขาสมุทรปราการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้พรรคก้าวไกลประสบความสำเร็จตามแนวทางที่วางไว้
10843
10844
          อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสาขาพรรคก้าวไกลจังหวัดสมุทรปราการจะดำรงตำแหน่งชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี จนกว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลจะมีมติร่วมกันในการกำหนดกรอบและวิธีการคัดสรรตัวแทนขึ้นมาดำรงตำแหน่งของพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหม่
By: น้ำหมึก สีจาง ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments