ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ผ่อนผันห้างฯ เปิดโซนซ่อมโทรศัพท์มือถือได้ หลังมีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีร้านซ่อมมือถือ

820 Views
          กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลสั่งปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดที่เพิ่มขึ้นของไวรัสดังกล่าว ซึ่งการปิดห้างสรรพสินค้าได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่โทรศัพท์มือถือชำรุดเสียหาย แต่หาร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือไม่ได้ เนื่องจากร้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเกือบทั้งหมด จึงมีประชาชนร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมาจำนวนมาก
          ด้วยเหตุนี้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่พิจารณาการผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้
295764

Comments

comments