THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งตกสำรวจ เร่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

648 Views
          สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและตกสำรวจ ซึ่งยากต่อการเข้ารับสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ กรุงเทพมหานครจึงเร่งหาหนทางบรรเทาทุกข์กลุ่มบุคคลดังกล่าว
ac101f4c70112a7a3b958dc7fa83e0b1
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีพบผู้ตกสำรวจและยังไม่ได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ว่า ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ มูลนิธิกระจกเงา ในการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ผู้สูงอายุ และผู้พิการตามแหล่งชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยลงพื้นที่สำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำจุดบริจาคอาหารสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดเตรียมไว้
ba5664ffd263394fd5f4af6947cbf088
584621abe1244061ed74234c061d8589
          หากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับบริการ จะแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้เข้าพักอาศัย หรือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
2ce5e785d72f9216968af3784e509799
d51eb3f7d48a50247e6468fabb08136a
          ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ แจ้งข้อมูลสิทธิ รวมทั้งสำรวจผู้สูงอายุและคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน ซึ่งกรุงเทพฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563
Cr: ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments