THAI TIME ขอนแก่น, ข่าวปัจจุบัน

ขอนแก่น ชูตลาดสีเขียว ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้าออร์แกนิก 100% สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

1769 Views
         นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตลาดสีเขียวขอนแก่น สินค้าเกษตรอินทรีย์สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ที่บริเวณตลาดสีเขียว ขอนแก่น (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
61655
          นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ตลาดสีเขียว ขอนแก่นอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเทศบาล กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ กลุ่มประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มคนเมืองมาโดยตลอด ต่อจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาส่งเสริมให้เป็นตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น
61653
61654
         นายธีระศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ตลาดสีเขียว ขอนแก่นมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เชิงพาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชน โดยเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพืชผักและอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากสินค้าเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP จำหน่ายด้วย รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ร้านค้า ปัจจุบันตลาดสีเขียวขอนแก่น เปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ โดยมีการตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 1-2 ปี ข้างหน้าจะเป็นตลาดออร์แกนิก 100%

Comments

comments