Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป

สิงห์บุรี..รณรงค์หยุดเผาไร่อ้อย  คุก 7 ปี ปรับสูงสุด 140,000 บาท!?

1131 Views

Loading

 

          นางอัมพรพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) จึงขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบ พ.ศ.2561 และไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล
         ซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฏหมายอาญา มาตรา 220 วรรคหนึ่ง ผู้ใดกระทำให้เพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
           และมาตรา 25 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อนสิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่าเถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
            กรณีพบเห็นการเผาอ้อยในพื้นที่ ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ☎️ 036-507213 email : moi_singburi@industry.go.th
(ข้อมูล : สำนักงาน ปชส.จังหวัดสิบห์บุรี)

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments