Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อบจ. อนุมัติงบปรับปรุงศาลากลางสร้างพิพิธภัณฑ์ ย้ายถนนคนเดินรศ.130

799 Views

Loading

 

             นายสรกฤช เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติขึ้นที่บริเวณศาลากลางหลังเก่า โดยจะปรับปรุงห้องบางส่วนให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพและข้อมูล และหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่เคยเสด็จมายังจังหวัดสิงห์บุรี
           ในรูปแบบของนิทรรศการสื่อผสมแลมัลติมีเดีย ที่ทันสมัย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้อย่างน่าสนใจ ขณะเดียวกันในส่วนของห้องที่มีความสำคัญอื่นๆ ทาง อบจ.จะยังคงอนุรักษ์ไว้ต่อไป เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มาเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดสิงห์บุรี
          ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะนี้รอผลการพิจารณาแบบขั้นสุดท้ายจากกรมศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติได้ภายในเดือนมกราคมนี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมามาดำเนินการ ตามระเบียบของทางราชการต่อไ
           สำหรับพื้นที่ลานด้านหน้า ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้จัดงานถนนคนเดิน รศ.๑๓๐ ให้หาสถานที่ใหม่ตั้งแต่หลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME  [www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments