Singburi ดีจัง

อบจ.สิงห์บุรี..ชูบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่น ขนทีมงาน-อุปกรณ์เร่งพัฒนา แก้ปัญหาหลายพื้นที่

945 Views

Loading

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหลักในการพัฒนาจังหวัด โดยกองบรรณาธิการ เพจ Singburi Review ได้ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนผลงานมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ตลอดเดือนพฤษภาคม ได้เน้นการนำอุปกรณ์และทีมงานออกไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสิงห์บุรี ยกตัวอย่างเช่น..
  • ซ่อมสายทางบริเวณ บ.วิหารขาว-บ.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
  • กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ ที่ บางไผ่ดำ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
  •  ซ่อมปรับปรุงที่ชำรุด, ถนนที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมไหล่ทาง, ห้วย หนอง คู คลอง ที่มีสภาพตื้นเขิน และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  • เก็บกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ คูคลองพื้นที่คลองชลประทาน 8 ซ้าย ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา อบต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
  • กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ณ บริเวณลำห้วยสามัคคี ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
  • ซ่อมสายทางบริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และอื่นๆ อีกหลายแห่ง
            ถ้าทุกฝ่ายโดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ., อบต. หรือ เทศบาลฯ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองอย่างแข็งขัน เชื่อว่าอีกไม่นาน สิงห์บุรีบ้านเราจะพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ..

BY : กองบรรณาธิการ เพจ Singburi Review ในเครือสำนักข่าว THAI TIME
ภาพ+ข้อมูล : เพจ อบจ.สิงห์บุรี

Comments

comments