THAI TIME สิงห์บุรี

ลำแม่ลา-การ้อง สิงห์บุรี วิกฤติ..น้ำเน่าเสีย ปลาลอยตายจำนวนมาก..หวั่นลามสู่พื้นที่ปลายน้ำ

34 Views
          มีรายงานว่า ขณะนี้ได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงในลำแม่ลา-การ้อง บริเวณหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีปลาลอยหัวและลอยตายเป็นจำนวนมาก น้ำเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ มีเมือกฟิล์มสีขาวลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ และส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง
          สำหรับสาเหตุคาดว่า น่าจะเกิดจากการระบายน้ำเสียจากการทำนาข้าว ซึ่งมีสิ่งปฏิกูลรวมถึงสารเคมีตกค้าง ไหลปะปนมากับน้ำ ในขณะที่บริเวณลำคลองบางส่วนตื้นเขินและมีวัชพืชอยู่จำนวนมาก ทำให้น้ำเสียตกค้างสะสม จนเป็นสาเหตุให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเท่ากับยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงและอาจจะขยายผลลุกลามไปยังพื้นที่ปลายน้ำ ให้ได้รับผลกระทบต่อไปได้
          อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าไปสำรวจและนำตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบหาสาเหตุ พร้อมกับรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางจังหวัดมอบหมายให้ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพื้นที่ให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
…………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments