THAI TIME สิงห์บุรี

MUT SINGBURI เฟ้นหาสาวสวยสิงห์บุรี ส่งเป็นตัวแทนชิงมงกุฏเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์

41 Views
          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จ.สิงห์บุรี จัดให้มีการแถลงข่าวหาสาวงาม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวและพูดถึงภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี
          นางสาวพิมพกานต์ พิพิธนานันท์ ผอ.สนง.การท่องเที่ยว(แห่งประเทศไทย) สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า การมีสาวงาม MUT SINGBURI เป็นตัวแทนของจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ถือว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และงานสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด
          ด้านนายสานนท์ เพ็ญแสง ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวว่า จะใช้โอกาสนี้นำเสนอของดีในจังหวัดสิงห์บุรีในงาน MUT SINGBURI โดยจะทำควบคู่ไปกับการเฟ้นหาสาวงามผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ สู่การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ด้วยการใช้สัญลักษณ์ไหสี่หู โดยวันนี้ได้นำเสนอเรื่องราวผ่านการร่ายรำไหสี่หู และจะนำไหสี่หูของสิงห์บุรีประชาสัมพันธ์ ผ่านตัวแทนสาวงามสิงห์บุรี สู่เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระดับประเทศต่อไป
          นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จ.สิงห์บุรี กล่าวว่า เดือนมิถุนายนนี้จะมีกระบวนการคัดเลือกสาวงาม โดยจะสิ้นสุดรับสมัครสาวงามวันที่ 15 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสาวงาม
          และในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จะทำการเปิดตัวสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกเพียงหนึ่งท่าน ในการเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรีเข้าประกวดบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ต่อไป
…………………………….
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments