THAI TIME สิงห์บุรี

รพ.สิงห์บุรี จัดอบรมแกนนำนักเรียน ฝึกทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ..กรณีพบเหตุฉุกเฉิน

73 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยการนำของ นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นในการช่วยชีวิตกรณีเหตุฉุกเฉิน จึงจัดทำ”โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ” (CPR) แก่ครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ ๘๐ ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี
          สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแกนนำ มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และเป็นการสร้างเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้สูงขึ้น
          และยังมุ่งหวังในการสร้างกลุ่มนักเรียนให้มีทักษะพื้นฐาน ในการช่วยชีวิตคน มีความรู้ มีทักษะ มีความมั่นใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หมดสติ
358605589_1154514078807001_33521650289420597_n
358148186_1154514035473672_9197754384162086084_n
358144733_1154514108806998_6083060577645175274_n

Comments

comments