THAI TIME สิงห์บุรี

คืบหน้า..ชาวนาสิงห์บุรี 2 ตำบลได้เฮ..ชลประทานลุยขุดลอก คลองทิ้งน้ำมดตะนอยแล้ว คาด 15 วันเสร็จ

131 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่เพจข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รายงานข่าวไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ว่า มีกลุ่มชาวนา จาก 2 ตำบล คือ ชาวนาตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน และชาวนาตำบลแม่ลา กว่า 50 คน เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณสะพานข้ามคลองระบาย 4 ขาว แม่น้ำน้อย 2 (คลองทิ้งน้ำมดตะนอย)
          เพื่อเรียกร้องให้ชลประทานที่ 12 เร่งขุดลอกคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ซึ่งคลองดังกล่าวตื้นเขินมาก ไม่ได้ขุดลอกมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปีแล้ว ส่วนสาเหตุที่ต้องเร่งขอความช่วยเหลือ เพราะในช่วงฤดูฝนน้ำจากพื้นที่ไร่นาและพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ รวม 3,000 ไร่ ระบายออกไม่ทัน ประกอบกับในลำคลองมีวัชพืชและผักตบชวาหนาแน่น รวมระยะทางประมาณ 7.80 กิโลเมตร ตามที่ข่าวเพจ THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
          ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 14.30 น ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายสมชาย ธนินท์พ่วงสุวรรณ ผอ.โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตร เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของชาวนาใน 2 ตำบล คือ ตำบลโพชนไก่ และตำบลแม่ลาอำเภอบางระจัน ได้ประสานงานไปยัง กรมชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ให้ช่วยจัดส่งเครื่องจักรกล มาทำการขุดลอกคลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำน้อย 2 (คลองทิ้งน้ำมดตะนอย)
          โดยเริ่มขุดลอกและกำจัด วัชพืชผักตบชวาสิ่งปฏิกูลที่กีดขวาทางน้ำ ที่บริเวณ คันคลองทิ้งน้ำ ม.3 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน 1 เครื่อง และที่ บริเวณ ม.10 ตำบลโพชนไก่ อีก 1 เครื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่
          นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการขุดลอกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ที่เข้าท่วมพื้นที่เพราะปลูก และลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ชาวนา ที่ได้รับผลกระทบ และในอนาคตจะใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2567 ที่จะมาถึง โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จได้ภายใน 15 วัน
………………………………..
By : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments