THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีตั้งแล้ว..คณะกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ ก.มหาดไทย

109 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะจังหวัดสิงห์บุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดสิงห์บุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน
          สำหรับบทบาทและหน้าที่ กำหนดให้เป็นผู้อำนวยการ ประสาน และบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงจัดทําบัญชีบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล
          ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้มีอิทธิพล รวมทั้งบุคคล และยังสามารถให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ถ้อยคำ เข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือเข้าร่วมตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ด้วย เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ดำเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
………………………………..
By : กษินารี ธวินวงศ์ กองบรรณาธิการ THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments