THAI TIME สิงห์บุรี

ผวจ.สิงห์บุรี ห่วงปัญหามลพิษ กำชับ 3 หน่วยงาน..อำเภอ-ท้องถิ่น-เกษตร กวดขันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเผาตอข้าว

67 Views
          นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงกรณีปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยและตอซังในนาข้าว จนติดกลุ่มจังหวัดที่ค่า PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน ว่า รู้สึกเป็นห่วงและกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมาก จึงได้กำชับไปยังนายอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และเกษตรจังหวัด ให้เร่งกวดขันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดปริมาณการเผาที่เกิดจากภาคการกษตรให้มากที่สุด
          นายสุเมธกล่าวต่อไปว่า สิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านถึงสองสายคือเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ประกอบกับมีระบบชลประทานค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ส่งผลให้เกษตรกรโดยเฉพาะนาข้าว ทำหมุนเวียนกันถึงปีละ 2 ครั้ง บางพื้นที่มากถึง 3 ครั้ง ส่งผลให้เกษตรกรต้องเร่งปรับพื้นที่ ให้ทันรอบการเพาะปลูกโดยเร็ว จึงมักใช้วิธีเผาตอซังข้าว
          ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งประชาสัมพันธ์หรือหาวิธีปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกรเสียใหม่ ให้หันมาใช้เกษตรอินทรีย์ทดแทนการเผา หรืออาจจะขอความร่วมมือลดรอบการทำนา เพื่อรอให้ตอซังย่อยสลาย จะได้ปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทางจังหวัดถือเป็นวาระเร่งด่วน
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments