THAI TIME สิงห์บุรี

ผวจ.สิงห์บุรี หนุนภาคประชาสังคมแสดงบทบาทนำ ระบุรวมกลุ่มได้เข้มแข็ง ยืนยันพร้อมสนับสนุน

44 Views
          นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับ THAI TIME ถึงความรู้สึกภายหลังจากเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประมาณ 1 เดือน ว่า รู้พอใจที่เห็นความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน ทั้งในแง่ของกิจกรรม เสนอแนวคิด และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต่อไปว่า นโยบายของทางจังหวัด ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของประชาชน และพร้อมให้การสนับสนุน หากกลุ่มหรือองค์กรใดมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการให้ภาคราชการเข้าไปสนับสนุนในส่วนใดที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย ทางจังหวัดก็ยินดีเข้าไปส่งเสริม ซึ่งจะช่วยสนองตอบได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
          นายสุเมธยังกล่าวอีกว่า สถานการณ์ปัจจุบันภาคประชาสังคมควรมีบทบาทนำ ในการเสนอแนวคิดและเข้ามาร่วมผลักดันแผนการพัฒนา โดยมีภาคราชการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งขณะนี้สิงห์บุรีมีหลายองค์กรที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแวะมาค้างคืนให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งจังหวัด
          นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทางจังหวัดอยากส่งเสริมคือ การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ภาคครัวเรือน ซึ่งสิงห์บุรีมีความพร้อม สามารถปลุกขึ้นมาให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้
          (สำหรับนโยบายด้านอื่นๆ กองบรรณาธิการ THAI TIME จะนำเสนอตามโอกาสและความเหมาะสมต่อไป)
…………………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments