THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวทั่วไป

คนท้องถิ่นจี้ สตง.สร้างมาตรฐานตรวจสอบชัดเจน อะไรทำได้-ไม่ได้..แค่ไหน?

743 Views

Loading

 

           สองหน่วยงาน สตง.-อปท.ประชุมหาข้อยุติการแก้ไขปัญหาแนวการปฏิบัติร่วมกัน หลังเกิดข้อถกเถียงกรณีจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “สุทธิพงษ์”โพสต์ได้ใจยืนยัน สตง.รับปากจะดูตามเนื้องานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก ขณะที่ชาวท้องถิ่นยังกังวลเรื่องการจัดงานสงกรานต์ว่า ทำได้แค่ไหน?
          สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง สตง.และองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่มีมุมมองในแง่ของกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่แตกต่างกันหลายกรณี จนสร้างความสับสนให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะฝ่ายข้าราชการ ที่เกรงว่าจะถูกดำเนินคดี ขณะเดียวกันหากไม่ปฏิบัติก็อาจจะถูกหน่วยงานตรวจสอบ กล่าวโทษข้อหาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้หลายโครงการแม้จะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็ตาม เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่นกรณีการอุดหนุนงบประมาณจัดซื้อเพื่อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

          จนทั้งสองหน่วยงานต้องจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการดำเนินการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ,สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          ขณะที่เพจ Suttipong Juliarern ซึ่งเป็นเพจส่วนตัวของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 27 มีนาคมว่า “ผมอยู่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่เช้า จนถึงบ่ายโมงครับเพื่อร่วมประชุมหาข้อสรุปการทำงานร่วมกันระหว่างท่านผู้มีหน้าที่ตรวจกับท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงาน ได้ฟังกรอบการทำงานของท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านใหม่พูดแล้วสบายใจมากขึ้นเยอะครับ…. ท่านจะตรวจแนะนำ คำนึงถึงเนื้องานที่จะต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวม …เรื่องทุจริตก็ดำเนินการไปไม่เว้น…”

 

          หลังจากการโพสต์ข้อความของนายสุทธิพงษ์ ปรากฏว่า มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ โดยในจำนวนนี้มีประเด็นเรื่องการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงว่า ท้องถิ่นสามารถเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนได้ในระดับใด และจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายหรือเกินกรอบภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่น

 

 

ทีมข่าว : สำนักข่าวไทยไทม์

 

Comments

comments