THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ชาวบ้านเฮ!! ทต.สำโรงเหนือ สมุทรปราการ ใจป้ำ!! แจกเงินเยียวยาโควิด เดือนละ 1,000 บาท สองเดือนรวด

3028 Views
          ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ สมุทรปราการ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสำโรงเหนือได้มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 โดยการลงพื้นที่สอบถามความเห็นจากประชาชน โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน, สิ่งของอุปโภค-บริโภค และการจ้างงานสร้างอาชีพ แต่หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลจากประชาชนปรากฏว่าประชาชน 100 % ต้องการความช่วยเหลือเป็นเงินสด เพื่อที่จะไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตรงตามความต้องการ
227984
ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
          ดร.ลือกฤต กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลจึงได้เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา โดยจะให้เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน เป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนมาแล้วกว่า 2,500 ครัวเรือน จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีมากกว่า 20,000 ครัวเรือน คาดว่าเมื่อถึงวันปิดรับการลงทะเบียนจะมีผู้ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10,000 ครัวเรือน
          ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ ทางเทศบาลฯ จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบว่ามีครัวเรือนอยู่จริง อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ จริงก็จะพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้เช่นเดียวกัน
227985
227986
          สำหรับช่องทางการลงทะเบียนนั้นรับแบบฟอร์มได้ที่ประธานชุมชน กรรมการชุมชน หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เพจของเทศบาล เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วสามารถส่งถึงเทศบาลฯ ได้ทางไปรษณีย์ ยื่นที่เทศบาล หรือส่งที่ผู้นำชุมชนก็ได้ หลังจากปิดการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะทำการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จและจ่ายเงินได้ไม่น่าเกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อผ่านขั้นตอนการโอนเงินแล้วจะมีหนังสือแจ้ง ถ้าหากยังไม่ได้รับเงินก็ให้ติดต่อกลับมาที่เทศบาลฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป
          อย่างไรก็ตามถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเกิดขึ้นในระยะยาวและประชาชนยังได้รับความเดือดร้อน และยังมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินอยู่ ทางเทศบาลฯ อาจจะทำการพิจารณาต่อในเดือนถัดไปด้วย ดร.ลือกฤต กล่าวทิ้งท้าย
227987
227988
BY : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์

Comments

comments