THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

สธ.สมุทรปราการ ย้ำเตือนประชาชนจัดงานบุญ-งานบวช แบบ New Normal

1379 Views
          นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะแนวทางกิจกรรมงานบุญแบบ New Normal ยึดมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 งานบุญ งานบวช ต้องจัดภายใต้มาตรการความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมี 6 มาตรการสำคัญ
17187
นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
1.คัดกรองวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในวัด
2.การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
3.ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าไปในพระอุโบสถ ไม่รวมตัวหนาแน่นในขณะทำกิจกรรม 
5.รักษาความสะอาดภายในวัด จัดระบบการระบายอากาศให้ดี 
6.ลงทะเบียนเข้า-ออก วัดทุกครั้ง
17188
         โดยในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องจำวัด รวมถึงมีกิจกรรมทางศาสนา ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที ฉันอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติศาสนกิจ ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพิธี เว้นระยะห่างในวัตรปฏิบัติที่ไม่ใกล้ชิดหรืออยู่ในที่แออัดเกินไป และสังเกตอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูก ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจทันที
17189
          สำหรับประชาชนที่ไปทำบุญ ยึดหลักปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งพระสงฆ์และญาติโยมจากโรคโควิด-19
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments