ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ถือบัตรคนจนเฮ!! 4 ก.ค.เตรียมรับเงินเยียวยา 3,000 บาท

1143 Views

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคน เตรียมเฮ 4 กรกฎาคม 2563 รัฐเตรียมโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จำนวน 3,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว โดยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

          นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่เกิดโควิด-19
18911
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
          ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน
          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
18912
          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน และเวลาราชการ
ที่มาข้อมูล: กรมบัญชีกลาง

Comments

comments