THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk)

723 Views

Loading

 

          เช้าวันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ (รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน)” ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

         โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ฝากโครงการที่จะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2562 เช่น อำนาจเจริญเมืองจักรยาน การจัดกิจกรรมปั่นเปิดเมืองเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3 งบประมาณ 1 ล้านบาท,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโครงการพืชสมุนไพรอำนาจอำนาจเจริญ

          กิจกรรมสภากาแฟ (รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน) จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคยและปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งกันและกัน อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
          โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานเพื่อให้สื่อมวลชนนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป
            จากนั้นได้จัดพิธีส่งมอบป้ายสภากาแฟ (รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน) ให้กับตัวแทนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: ส.ปชส.อำนาจเจริญ

 

Comments

comments