THAI TIME สุราษฎร์ธานี, ข่าวปัจจุบัน

สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานใหญ่ “แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย”

528 Views

 43,094 total views,  54 views today

 

         วันนี้ (8 พฤษภาคม 2561) เมื่อเวลา 13.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ประจำปี 2561 ณ ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

        โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ได้ดำเนินการจัดงานมาแล้ว 6 ครั้ง โดยอำเภอไชยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการหลัก

 

ภาพ/ข่าว: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comments

comments