THAI TIME สุราษฎร์ธานี, ข่าวปัจจุบัน

สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานใหญ่ “แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย”

1094 Views

Loading

 

         วันนี้ (8 พฤษภาคม 2561) เมื่อเวลา 13.30 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ประจำปี 2561 ณ ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

        โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ได้ดำเนินการจัดงานมาแล้ว 6 ครั้ง โดยอำเภอไชยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการหลัก

 

ภาพ/ข่าว: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comments

comments