THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ชุมชนบ้านบางหมู อบรมโครงการสัมมาชีพชุมชนปลูกผักสวนครัวต้านโควิด-19

1391 Views

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจัดโครงการสัมมาชีพชุมชน ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

235115
นายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน
           นายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน เปิดเผยว่า โครงการสัมมาชีพชุมชน มีชาวบ้านชุมชนบ้านบางหมูเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน เป็นการอบรมเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวต้านโควิด-19 เรียนรู้ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ รวมถึงลงมือปฎิบัติจริง สามารถไปต่อยอดสู่ครัวเรือนได้

 

235123
235124
235121
          นายบัญชา กล่าวต่อว่า การอบรมดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้นำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนลำบากกันมาก โครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถเก็บกินเก็บขายได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง
235116
235118
235117
          สำหรับโครงการสัมมาชีพชุมชนนั้น เป็นโครงการที่ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพในด้านต่างๆ ให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการตลาดของชุมชน สามารถกลับไปต่อยอดสร้างความรู้ฝึกอาชีพให้กับครัวเรือน และคนในหมู่บ้านสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
235119
235120
235122
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments