THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

“นฤมล” ตรวจเยี่ยมการฝึกฝีมือกลุ่ม นร.อาชีวะ สมุทรปราการ

692 Views

รมช.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกฝีมือกลุ่ม นักเรียนอาชีวะ สมุทรปราการ ยันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ยังต้องการแรงงานฝีมือ!!

          ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้แก่กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาช่างยนต์ จำนวน 64 คน ที่เข้าฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
         แสดงให้เห็นว่า แม้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องหยุดหรือเลิกกิจการไปก็ตาม แต่สถานประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ยังคงต้องดำเนินการต่อ เพราะยังมีการใช้รถยนต์ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง
         ทั้งนี้อุตสาหกรรมดังกล่าว ยังมีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาทำงาน การพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานใหม่ในกลุ่มของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า เพื่อสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ต้องเติมทักษะให้สามารถทำงานได้จริง ฝึกปฏิบัติมากขึ้น พร้อมกับฝึกประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยต้องบูรณาการร่วมกันกับภาคเอกชน ที่เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้แรงงานใหม่กลุ่มนี้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเมื่อต้องไปทำงาน จะได้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ เช่น การทำงานกับเครื่องยนต์อัตโนมัติ การควบคุมหุ่นยนต์ และความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นในงานอุตสาหกรรมยานยนต์

Comments

comments