THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

ผู้ตรวจฯสำนักนายกฯเขต2 ตรวจสอบถ.หมู่5 ดงมะขามเทศ ชม’อบต.ต้นโพธิ์’ใช้งบต่ำ-คุ้มค่า

1137 Views

Loading

 

          ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 2 พร้อมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด ดำเนินการสอดส่องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นาย นริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี (ก.ธ.จ.) เพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยมี นายปวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมือง ให้การต้อนรับและ นายสุริโย นุวรรณโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงมะขามเทศ ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากชาวบ้านตำบลต้นโพธิ์ได้ประสบปัญหาในการคมนาคม เพื่อใช้ในการสัญจรและการขนย้ายผลผลิตเพื่อการเกษตร เพื่อยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคตจึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ขึ้น
          ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 2 พร้อมคณะเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงมะขามเทศ ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบสภาพถนนและการใช้ประโยชน์จากถนนสาธารณะตามโครงการฯ จากการสอบถามจากชาวบ้านตำบลต้นโพธิ์ และผู้ใช้เส้นทางถนนเส้นนี้เป็นประจำ
          นาย นริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 2 กล่าวว่า โครงการนี้มีการประมูลต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ถือว่าเป็นประโยชน์ของทางราชการ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลบำรุงรักษา เช่น การกำหนดไม่ให้รถยนต์ขนาดใหญ่เข้ามาใช้ทำให้ถนนเสียหาย เร็วกว่าปรกติ ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและดูแลรักษา

ภาพ-ข่าว : ปชส.จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments