ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.ยัน!! ยังไม่ลดวันกักตัว เน้นเพิ่มการตรวจหาเชื้อจาก 2 เป็น 3 ครั้งระหว่างการกักตัว… สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน

532 Views
           วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โควิด-19 โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้  20 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งหมดอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้
          ในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ได้ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้เดินทางจากประเทศเมียนมา มาตรการสำหรับด่าน มีการดำเนินงานตรวจสอบประวัติการป่วย สถานที่เสี่ยง และอาชีพของผู้ที่เดินทางเข้ามา ให้เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง กำหนดมาตรการขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของพนักงานขับรถต่างชาติ
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
         มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ในช่องทางธรรมชาติให้ตั้งจุดตรวจตอลด 24 ชั่วโมง ในหมู่บ้านที่มีช่องทางเข้าออกที่เป็นช่องทางธรรมชาติ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจับผู้ลักลอบเข้าเมือง เฝ้าระวังโรคในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ตรวจสอบผู้เดินทางที่มาจากเมียนมา จัดทำระบบลงทะเบียนผู้โดยสาร (ชื่อ เบอร์โทร ที่หมาย) สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล คลินิกของรัฐและเอกชน  ร้านขายยา ให้เฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อ และซักประวัติการเดินทางจากเมียนมา ส่งต่อเข้ารับการตรวจ
        และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดบริการ ARI Clinic จุดบริการที่ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาได้ทันที พื้นที่ชุมชน สถานที่พัก สถานบันเทิง ตรวจสอบผู้เข้าพัก กรณีสงสัยเดินทางมาจากประเทศเมียนมา สุ่มตรวจพนักงานสถานบันเทิง พนักงานขับรถ แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้าไทยช่วง 1-2 เดือน รวมถึงมาตรการสนานที่ชุมนุม สถานประกอบการ เจ้าของสาถานประกอบการลงทะเบียนไทยชนะ ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ทำความสะอาดพื้นผิวสม่ำเสมอ
         กรณีการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่นที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ชมแออัดมาก ไม่เว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้ชมจำนวนมากดื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนป้องกันที่เสนอมา เจ้าหน้าที่ให้ทางผู้จัดแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งไม่สามารถลดความแออัดลงได้ จังหวัดจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ต
     ด้านการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สามารถจัดงานรื่นเริง คอนเสิร์ต ตนตรีการแสดงได้ โดยผู้จัดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดผู้ชมคำนวนร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดงาน กำหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน
     ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของโลก มีความก้าวหน้าร้อยละ 62 – 95 ส่วนของไทยมีงบประมาณจัดหาร้อยละ 50 ของจำนวนคนในประเทศ ประมาณ 33 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมผลิตกับทางแอสตร้าเซนเนก้า และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยในประเทศด้วย
         นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีมติการปรับวันตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เข้ารับการกักตัวในสถานกักกันโรค โดยกำหนดแนวทางการตรวจเพื่อยืนยันหาเชื้อเป็น 3 ครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขอให้มีการลดวันกักตัวลดลงเหลือ 10 วัน เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงยังคงให้กักตัว 14 วันเท่าเดิม จากเดิมที่มีการตรวจ 2 ครั้ง วันที่ 3-5 และวันที่ 11-13  ระหว่างกักตัว ปรับเปลี่ยนเป็น 3 ครั้ง ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 0-1 ตรวจครั้งที่ 2  วันที่ 9-10 และครั้งที่ 3 ตรวจวันที่ 13-14 ระหว่างกักตัว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการทำแล้วตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 และจะมีการวิเคราะห์ประเมินผล 1-15 มกราคม 2564 เพื่อประเมินผลวิเคราะห์ใช้ในการลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน ในอนาคตต่อไป

Comments

comments