THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

คืบหน้าแล้ว..สร้างระเบียงต้นไม้บางกระสอบ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้-ชมธรรมชาติมุมสูง

984 Views

โครงการลำภูบางกระสอบ จับมือรุกขกรและนักออกแบบชาวต่างชาติ ออกแบบสร้างระเบียงต้นไม้ หวังใช้เป็นจุดเรียนรู้ระบบนิเวศและเป็นจุดชมวิว

         นายสุกิจ พลับจ่าง ยามเฝ้าหิ่งห้อยและผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่า การสร้างระเบียงต้นไม้เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศเรือนยอด เช่น พืช สัตว์ และแมลงท้องถิ่น ที่สะดวกมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนจากมุมสูง
57039
นายสุกิจ พลับจ่าง ผู้ดูแลโครงการ
          สำหรับความคืบหน้าล่าสุดได้ร่วมมือกับกลุ่มรุกขกร สถาปนิก และนักออกแบบชาวต่างชาติ อย่างคุณ Rainer และ คุณ Chutimon Reichel สำรวจความพร้อมของต้นลำพูในโครงการ เพื่อออกแบบสร้างระเบียงต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
57041
          นายสุกิจกล่าวต่อไปว่า หลังจากออกแบบสำเร็จและทราบงบประมาณการก่อสร้างชัดเจนแล้ว ทางโครงการก็จะดำเนินการประสานงานเพื่อหาผู้สนับสนุนในการสร้างต่อไปในอนาคต
          อย่างไรก็ตาม โครงการลำพูบางกระสอบเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์หิ่งห้อย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้หิ่งห้อยและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ชุ่มน้ำ ในตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
57040
57042
By : ฐิติรัตน์ ชัชชยา ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments