ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

“ศรีสุวรรณ”ร้อง ป.ป.ช. สอบ นายก อบต.-นายอำเภอบ้านตาก ปล่อยให้ผู้รับเหมาจับปลาบึกในฤดูปลาวางไข่!!

783 Views
         นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่ทาง.อบต.เกาะตะเภา ได้ร่วมกับผู้รับเหมารายหนึ่ง จัดกิจกรรมทอดแหในหนองเล่ม ซึ่งเป็นหนองน้ำประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏในพงศาวดารพ่อขุนรามคำแหง ตั้งอยู่หน้าวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดตาก อันเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านและผู้ที่มาทำบุญ ได้นำปลาไปปล่อย เพื่อเป็นเขตอภัยทาน ซึ่งชาวบ้านขนานนามว่า “ดินแดนบุญ”นั้น
57986
นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
         การจัดกิจกรรมทอดแหจับปลาในหนองน้ำดังกล่าว เป็นการจัดโดยนักธุรกิจที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชร ที่รับเหมามาจาก นายก อบต. สองแสนบาท มีการขายบัตรในราคาบัตรละ 600 บาท และมีผู้ไปทอดแหกว่า 700 คน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นนักล่าปลาที่มาจากสมาคมทอดแห และสมาคมตกปลาในพื้นที่ที่นักธุรกิจรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยปลาส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นปลาบึกตัวใหญ่ น้ำหนักระหว่าง 150 -250 กิโลกรัม ที่ชาวบ้านนำมาปล่อยอยู่ในหนองน้ำดังกล่าวมาหลายสิบปี
57985
         ทั้งนี้แม้ทางนายก อบต.เกาะตะเภา จะออกมาแถลงแก้ตัวว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และต้องการนำปลาออกไปจากหนองน้ำ เพราะมีงบโครงการขุดลอกหนองเล่ม และได้ทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจ้างผู้รับเหมามาจัดกิจกรรมขายบัตรขายชีวิตสัตว์ในพื้นที่เขตอภัยทานหรือในพื้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเช่นนี้
57983
         กิจกรรมการขายบัตรทอดแหที่ อบต.เกาะตะเภาในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 ที่ห้ามทำการล่าสัตว์น้ำด้วยแหหรืvข่ายในช่วงฤดูน้ำแดง หรือช่วงฤดูปลาวางไข่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2563 ขัดต่อ พ.ร.ก.การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 70 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน
         ทั้งนี้หนองเล่ม เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันหนองน้ำดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
57984
         ดังนั้นนายอำเภอบ้านตาก และนายก อบต.เกาะตะเภาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไปเสียมิได้ ถือได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสาธารณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งประมงจังหวัดตาก ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประมง แต่กลับมิได้ดำเนินการเอาผิดผู้จัดกิจกรรมและผู้จับปลาทั้ง 700 รายแต่อย่างใด สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องร้องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวน สอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

Comments

comments