THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

“โชติวุฒิ”ร้อง รมต.เกษตรฯยืดเวลาขึ้นทะเบียนชาวนาจนถึงสิ้นปี หลังเผชิญภัยแล้งยาวนาน!!

896 Views

ส.ส.สิงห์บุรี ยื่นหนังสือต่อ รมต.เกษตรฯ ช่วยเหลือชาวนาสิงห์บุรี จากวิกฤตภัยแล้ง ยืดเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปีจนถึงสิ้นปี 2563

         วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมยื่นหนังสือเรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาใน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาคารรัฐสภา โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
58166
        เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เลื่อนระยะเวลาทำนาปีออกไป และให้เกษตรกรรอฝนตามฤดูกาลเหตุเพราะน้ำในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการทำนาในฤดูกาลผลิตปีนี้ ขณะนี้เกษตรกรบางส่วนใน จังหวัดสิงห์บุรีได้รับความเสียหายจากฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกจากสำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี และสำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดชัยนาทแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำก็ไม่เพียงพออันเนื่องมาจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดระดับลง
58169
58170
         กรณีดังกล่าวทำให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ลงมือเพาะปลูกไม่สามารถทำนาได้และเกษตรกรที่ลงมือเพาะปลูกแล้วเกิดความเสียหาย เกษตรกรจึงได้ยื่นข้อร้องเรียน ขอให้กรมส่งเสริมเกษตรกร เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปีนี้ถึงสิ้นปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวนาทุกรายให้ได้รับสิทธิเข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยรัฐบาลต้องเปิดกว้างให้เกษตรกรทุกรายที่ทำการเพาะปลูกสามารถเข้าร่วมโครงการได้ พร้อมทั้งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไปแล้วให้อยู่รอดได้ ในภาวะวิกฤตภัยแล้งในปัจจุบัน
58167
58168
         ทั้งมีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากในจังหวัดสิงห์บุรี ต้องลงทุนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ค่าน้ำมันสูบน้ำใต้ดิน ค่าจ้างสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยและแหล่งน้ำธรรมชาติไร่ละ 300 บาท ค่าพันธุ์ข้าวปลูกที่หายากและมีราคาสูง จึงเกิดเป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรทำนาดังกล่าว ไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง

Comments

comments