THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ผุดวอร์รูม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านภัยจากไวรัสโควิด-19 ระดมหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทุกวันอังคาร ป้องกันความสับสน-สยบข่าวลือ!!!

766 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท.สิงห์บุรี ว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างถูกต้องและทิศทางเดียวกัน ทางจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดตั้งวอร์รูม หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ภัยพิบัติ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
166629
166630
          สำหรับวิธีการทำงานก็คือ จะระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน มาร่วมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันอังคาร พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมสอบถาม เพื่อให้เกิดความกระจ่างและปัญหาข่าวลือ ที่อาจสร้างความสับสนในหมู่ประชาชนทั่วไป
166632
166631
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต่อไปว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ภัยพิบัติ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะแค่ภัยจากโรคติดต่อร้ายแรง ไวรัสโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นวอร์รูมให้กับภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสิงห์บุรีด้วย เช่นภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยจากสภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรง โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลจากภัยพิบัติทุกชนิด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกและอ้างอิงได้ 
166633
          ต่อมา เฟซบุ๊ก “วิถีสิงห์ สิงห์บุรี” ของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุว่า “วิถีสิงห์:วิถีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาCOVID-19 สิงห์บุรี วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 )ในจังหวัดสิงห์บุรี เผื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน กำหนดมาตรการ แนวทางและการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19 ณ ห้องประชุมนายเมือง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (4 มีนาคม 2563)

Comments

comments