THAI TIME ปราจีนบุรี, ข่าวปัจจุบัน

ตลาดเจ้าพระยาฯ(ตลาดย้อนยุค) คึกคักต่อเนื่อง

989 Views

Loading

 

            วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ถนนสายวัฒนธรรม หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ ประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

             ตลาดเจ้าพระยาฯ(ตลาดย้อนยุค) จัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีถึงบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

            โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดจ่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวจังหวัดปราจีนบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งการเดินขบวนพาเหรดของพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้าง และการมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค” ซึ่งกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ(ตลาดย้อนยุค) จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 20.30 น.เป็นต้นไป

 

ภาพ/ข่าว : จังหวัดปราจีนบุรี

Comments

comments