ข่าวทั่วไป

อนุมัติงบฯปรับปรุงถนน มุ่งหน้าสู่ป้อมพระจุลเฟส2 เชื่อมการเดินทาง“สาขลา-นาเกลือ”

995 Views

Loading

นโยบายหลักประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) ก็คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และปลอดภัย ยิ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้ว ต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ
          อย่างเช่น ถนนหมายเลข 303 ตอนพระสมุทรเจดีย์ – ป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่ อบจ.สมุทรปราการ เคยอนุมัติงบประมาณปรับปรุงช่วงแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาปีงบประมาณนี้ จึงขยายเส้นทางระยะที่สองต่อไปอีก เพื่อให้ถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด นั่นก็คือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต่อเนื่องไปถึงบ้านสาขลา ให้สามารถเชื่อมการเดินทางกับตำบลนาเกลือได้อย่างสะดวก

          โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุขสวัสดิ์ – สาขลา เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 303 ตอนพระสมุทรเจดีย์ – ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถึงชุมชนบ้านสาขลา ตำบลแหลมฟ้าผ่า เชื่อมตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
          การปรับปรุงถนนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบไปด้วย ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1 กิโลเมตร ปรับปรุงโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร  พร้อมต่อปากบ่อพักเดิมให้สูงเสมอกับผิวจราจรที่ทำขึ้นใหม่และเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นแบบฝาเหล็กหล่อ
           ช่วงที่ 2  ระยะทาง 6.742 กิโลเมตร ซ่อมแซมหลุมบ่อ (Deep Patch) และปรับปรุงพื้นทางเดินด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้ระดับ และปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อมต่อปากบ่อพักเดิมและเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นแบบฝาเหล็กหล่อด้วยเช่นกัน

          ช่วงที่ 3 ก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเข็มทั้งสองข้างทาง  และถมดินยกระดับคันทางตามระดับที่กำหนดพร้อมบดอัดแน่น และลงลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร หนา 0.07 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.07 เมตร ทางเท้าคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างข้างละ 2 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
           ทั้งนี้การปรับปรุงถนนเนื่องจากสภาพผิวการจราจรเดิมชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หากปรับปรุงถนนจนสามารถสัญจรได้สะดวกจะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทาง รวมไปถึงการขนส่งสินค้าพื้นบ้าน เช่น กุ้ง หอย ปู และปลาทะเลไปจำหน่ายได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  ที่สำคัญยังมีส่วนส่งเสริมให้การท่องเที่ยวคักคัก สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
          ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ อบจ.สมุทรปราการมอบให้กับ ชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ให้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย..

Comments

comments