สิงห์บุรี ดีจัง

เชิญชวน..ปิดทองใต้ฐานหลวงพ่อเศียร  วัดสาลโคดม พระศักดิ์สิทธิ์..คู่เมืองสิงห์บุรี

2103 Views

Loading

 

            วัดสาลโคดมเป็นวัดเดียวในสิงห์บุรีที่สามารถลอดใต้ฐานองค์พระประธาน เพื่อเข้าไปปิดทองที่ฐานองค์พระและที่สำคัญเป็นวัดแรกของประเทศไทยที่มีพระปรมาภิไทยย่อ สก.ประดิษฐานอยู่บนหน้าบัน โดดเด่นและงดงามมาก
             เดิมวัดสาลโคดม เป็นวัดร้างตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2190 ซึ่งชาวบ้านมักเรียกกันว่า “วัดสาลโคตร” ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “วัดสาลาโค่น”ต่อมาพระธรรมปาโมกข์เห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดสาลโคดม” อันหมายถึงวัดของสมเด็จสมณโคดม

             ประมาณ พ.ศ.2515 ได้มีการค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่า บริเวณริมน้ำหน้าวัดและชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อเศียร ล่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เคารพบูชาของชาวสิงห์บุรีและย่านใกล้เคียงมาก

           หลังจากนั้นได้มีการสร้างสรีระองค์พระขึ้นมาใหม่แล้วนำเศียรเดิมบรรจุไว้ภายใน..ปัจจุบันวัดสาลโคดมเป็นหนึ่งใน 9 วัด ตามเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ของจังหวัดสิงห์บุรีด้วย

Comments

comments