THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.จักรสีห์ จับมือ อบจ.สิงห์บุรี ระดมสรรพกำลังลุยแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน 46 โครงการรวด

179 Views
          นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ นายก อบต.จักรสีห์ เปิดเผยว่า ทาง อบต.จักรสีห์ได้ร่วมมือกับ อบจ.สิงห์บุรี นำโดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี และคณะ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน พื้นที่ตำบลจักรสีห์ เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการ “หลังฝนถนนเรียบ”
          โดยจะนำเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในด้านการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจร ไป-มา เก็บกำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง รวมทั้ง การลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
          ผลปรากฏว่า มีผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เสนอโครงการ รวม 46 โครงการ ประกอบด้วย
          🔸️ปรับเกรดเส้นทาง 22 โครงการ
          🔸️เก็บกำจัดวัชพืช 5 โครงการ
          🔸️ขุดลอกคูคลอง 13 โครงการ
          🔸️ตัดหญ้าไหล่ทาง 6 โครงการ
          นายธีรวัฒน์กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท้องถิ่น ที่ทาง อบต.มีนโยบายต้องการระดมความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของขาวตำบลจักรสีห์ ให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
317255083_1015493819375695_1080448330755404474_n
317242506_1015493859375691_3057202644898318880_n
316954116_1015493889375688_4338578597793268555_n

Comments

comments