THAI TIME สิงห์บุรี

ประกาศผลประกวดหุ่นปลา..เทศกาลกินปลาฯสิงห์บุรี ครั้งที่ 28

116 Views
🏆แชมป์ทำจากวัสดุเหลือใช้ : อบต.น้ำตาล
🏆แชมป์หุ่นปลาสวยงาม เสมือนจริง : อบต.ไม้ดัด
🏆แชมป์หุ่นปลาโคมไฟ : อบต.วิหารขาว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลการประกวดหุ่นปลา งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 มีใจความโดยสรุปว่า
          ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาของตีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้มีการจัดการประกวดหุ่นปลาประเกทต่างๆ เพื่อจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมขม รวมทั้งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในการจัตงานของจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนีธี องค์กร สมาคม ร้านค้าและประชาชน
          ทั้งภายในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอื่นๆ ร่วมส่งหุ่นปลาเข้าประกวด ซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาให้คะแนนผู้ชนะการประกวดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
          🔻การประกาดหุ่นปลาประเกทที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถ
          นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ #ปลากัดสองหาง ส่งเข้าประกวดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
          🔻การประกวดหุ่นปลาประเภทสวยงามเสมือนจริง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ #ปลาเสือพ่นน้ำ ส่งเข้าประกวดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
          🔻การประกวดหุ่นปลาประเภทโคมไฟ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ #ปลาในสีทอง ส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
          นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีรางวัลอื่นๆ อีก เช่น รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย อีกหลายรางวัลด้วย
          สำหรับการจัดงานเทศกาลกินปลาและของตีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 28 ยังจะจัดต่อไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมหุ่นปลา ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ภายในงาน
………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)
322504720_1168334173799469_1314082909056352426_n
322474860_692802565735238_1725850448790775167_n
321794030_955312948779355_4350958528954732812_n

Comments

comments