THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

18 มีนาคม พาณิชย์สิงห์บุรี เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาถูก 4 จุด

974 Views
          นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี มาว่า ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จะเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย
          เวลา 10.00 น. ร้าน พี.พี. ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จะไปเปิดจำหน่ายที่บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี และที่อำเภออินทร์บุรี จำหน่ายที่ร้านสำราญ ฟักโต เลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
176555
          เวลา 14.00 นาฬิกา เปิดจำหน่ายที่ห้างไชแสงดิพาร์ทเม้นสโตร์ เลขที่ 910 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี และที่ร้านบางมัญเภสัช เลขที่ 86/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
          ทั้งนี้จะจำหน่ายให้กับประชาชนคนละ 1 แพค ราคาแพคละ 10 บาทเท่านั้น
176556
(cr. : ปชส.สิงห์บุรี)

Comments

comments