THAI TIME สิงห์บุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 จับมือ อบต.จักรสีห์..หนุนชาวนาตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำ บึงหนองบัว..ตามความต้องการของตนเอง

106 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ อบต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน และให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ ภายหลังจาก “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
         นายธีรวัฒน์ ทองรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำเป็นต้องมีการวางแนวทางในการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ของตนเองในทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง และรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน หรือร่วมกันทำกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจักรสีห์ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
          ในขณะที่ นางพัชราภร มูลผล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชัยนาท กล่าวว่า การมารับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ชาวตำบลจักรสีห์จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟู การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย
          สำหรับพื้นที่ตำบลจักรสีห์ ได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ ความกว้าง(เฉลี่ย) 100.00 ม. ความยาว 313.00 ม. ความจุ 274,750.00 ลบ.ม. โดยก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีถึง 350 ไร่
          ส่วนขั้นตอนต่อไป กรมทรัพยากรน้ำ จะร่วมมือกับ อบต.จักรสีห์ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในบึงหนองบัว ให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ร่วมกันกับเกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงด้วย
……………………………..
By : กษินารี ทวินวงศ์ กองบรรณาธิการ THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพ-ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์
400686723_1219847642273644_5498617309188616438_n
400614231_1219847775606964_4101951518129843743_n
400589144_1219847838940291_8440152863684487771_n

Comments

comments