THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ประกาศเวนคืนแล้ว สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง จ่อถึง อ.พระประแดง สมุทรปราการ

1843 Views
         เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดพื้นที่เวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ
         ข้อความประกาศสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
         เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสำหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
         กำหนดให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
         ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
44273

Comments

comments