ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เปิดรายละเอียดบุคลากรทางการแพทย์ ใน กทม.ติดโควิด-19 อีก 4 ราย ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 51 ราย ไม่ติดเชื้อฯ

943 Views
          วันนี้ (อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563) นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศ โดยล่าสุดพบบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถานกักกันโรคทางเลือก (Alternatives State Quarantine) ติดเชื้อ 4 ราย
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานควบคุมโรค
          สำหรับผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 40 ปี บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถานกักกันโรคทางเลือก (ASQ) โดยวันที่ 4 ธันวาคม ตรวจพบเชื้อ มีไข้ น้ำมูก เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ
          ผู้ป่วยรายที่สอง หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถานกักกันโรคทางเลือก (ASQ) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไข้ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ
         ผู้ป่วยรายที่สาม หญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ผลตรวจพบเชื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ เข้ารักษาที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ
         ผู้ป่วยยืนยันรายที่สี่ ชายไทย อายุ 27 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนและสถานกักกันโรคทางเลือก (ASQ) วันที่ 5 ธันวาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ
          อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงทั้งหมด 51 ราย ผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ 229 ราย รวม 280 ราย โดยผลตรวจเบี้องต้นในผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง 51 ราย ไม่พบการติดเชื้อทั้งหมด ขณะที่ผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำยังต้องรอผลตรวจให้ครบทั้งหมดในครั้งถัดไป

Comments

comments