ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เครือข่าย คปท.ออกแถลงการณ์ ระบุมี 105 นักวิชาการทั่วประเทศ เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปี’63

686 Views
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) ได้ออกแถลงการณ์ พร้อมระบุว่า มี 105 อาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่วนใหญ่สอนด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในแถลงการณ์ของเครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.)
        เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 เพราะการกระจายอำนาจการเมืองสู่ท้องถิ่นสำคัญต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทย การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้านของประชาชนทั้งประเทศ
       โดยแถลงการณ์เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) เรื่อง ให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 ระบุว่า
68158
         นับตั้งแต่รัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รวมทั้งใช้อำนาจ ม.44 แต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปีเต็มที่รัฐบาลได้แช่แข็งการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น แม้รัฐบาลได้กล่าวอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นและการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจและรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นองค์กรรากฐานของระบอบประชาธิปไตย
         ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลใช้อำนาจแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้สร้างปัญหาให้กับการปกครองท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียโอกาสในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อชีวิตประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคแทรกแซงกระบวนการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการทำลายหลักการการปกครองท้องถิ่นอย่างเลวร้ายและไม่สมควรเกิดขึ้น
68159
         การแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นโดยไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมานาน 6 ปีเต็ม ได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นหน่วยกลไกของรัฐบาล จัดทำดำเนินโครงการต่างๆ ตามคำสั่งของรัฐบาล ฝ่ายบริหารท้องถิ่นขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น บุคลากรมีจิตใจทำงานแบบราชการประจำดั้งเดิมที่ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ เกิดสภาพการบริหารท้องถิ่นที่ไร้ประสิทธิภาพ มีการทุจริตอย่างต่อเนื่องและไร้กระบวนการตรวจสอบที่แท้จริง ผู้นำท้องถิ่นอยู่ในอำนาจนานเกินวาระทำให้เกิดการสร้างอำนาจอิทธิพลในท้องถิ่น ทำลายหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น ทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทำลายสิทธิอำนาจของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย
         ดังนั้น หากไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ย่อมเท่ากับรัฐบาลมีเจตนาทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานระบอบประชาธิปไตยของชาติ และเป็นผลประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 เพื่อที่จะได้เริ่มต้นฟื้นฟูการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง

Comments

comments