THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ชาวนาสิงห์บุรี 3 ตำบล รวมตัวหน้าโครงการบำรุงรักษาส่งน้ำชัณสูตร เรียกร้องชลประทานปล่อยน้ำทำนา

2206 Views

"น้ำไม่มา ชาวนาบางระจันตายแน่นอน” นี่คือเสียงโอดครวญจากชาวนา 3 ตำบล ใน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่รวมตัวกันเรียกร้องให้ชลประทานปล่อยน้ำเพื่อทำนาข้าว

         เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอบางระจัน ตำรวจ สภ.บางระจัน อสม. ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเข้าสังเกตการณ์ ที่โครงการบำรุงรักษาส่งน้ำชัณสูตร หมู่ 8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากมีกลุ่มชาวเกษตรกรในตำบลเชิงกลัด,ไม้ดัด และโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จำนวน 72 คน รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าโครงการบำรุงรักษาชัณสูตร เพื่อวิงวอนให้ชลประทานเร่งปล่อยน้ำเข้าคลองธรรมชาติ (คลอง1 ซ้าย 1 ขวา) และคลองชลประทาน (คลอง 2 ซ้าย 1 ขวา) เนื่องจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำเดือดร้อน มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ( ทำนาข้าว, ทำไร่อ้อย )
          นายสุรัตน์ โพธิ์ดี อดีตกำนัน ตำบลเชิงกลัด แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวนาในตำบลเชิงกลัดและตำบลใกล้เคียงขณะนี้ไม่มีน้ำทำนาเพราะถึงฤดูการทำนาแล้ว ตั้งแต่คลอง 1, 2, 3, 4 ,5 ขอให้ ชลประทานเร่งจัดสรรปล่อยน้ำเข้าคลองธรรมชาติในแต่ละคลองด้วย ตนและกลุ่มชาวนาในอำเภอบางระจันตำบลเชิงกลัด จะร่วมมือช่วยกำจัดวัชพืชขุดลอกในคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา และคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ นี้ เพื่อรองรับการปล่อยน้ำของชลประทาน ให้ไหลผ่านสะดวกมากขึ้น
          นายสุรัตน์ โพธิ์ดี อดีตกำนัน ตำบลเชิงกลัด กล่าวทิ้งท้าย “ ถ้าไม่มีน้ำมาทำนา ชาวนาในอำเภอบางระจันตายแน่นนอน ”
         ทางด้านนายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร มอบหมายให้นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานชัณสูตร ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับชาวบ้าน ตลอดจนสภาพความเป็นจริงให้กับกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบ
49231
49237
          นายธีรัตน์ กล่าวว่า น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรเพื่อทำการเกษตรให้พี่น้องชาวเกษตรกร แต่ก็จะรับข้อเสนอต่างๆ จากชาวบ้านไว้ โดยได้นัดหมายเชิญตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง 5 คลอง คลองละ 10 คน มาสร้างความเข้าใจและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
         หลังจากรับฟังคำชี้แจง ทำให้บรรยากาศการร่วมตัวของชาวไร่ชาวนาในอำเภอบางระจัน พอใจและดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยพากันแยกย้ายกลับที่พัก
49232
By : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments