THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

กำชับกำนัน-ผญบ.ดูแลลูกบ้าน อย่าฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิว เร่งสร้างเครือข่ายข่าวสารคุมบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ให้รัดกุม!!

1353 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุกแห่ง ให้เคร่งครัดมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04 .00 น. ของวันรุ่งขึ้น ความว่า
218370
นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
          เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า จังหวัดสิงห์บุรียังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามข้อกำหนดดังกล่าว อยู่เป็นจำนวนมาก และมีผลการจับกุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด จึงให้นายอำเภอดำเนินการ ดังนี้
218371
1.แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชน และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชน ถ้าไม่มีความจำเป็นควรงดออกจากบ้าน ระหว่าง เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
2.ให้กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2453 โดยให้สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการให้ข่าวของบุคคลอื่น ที่เข้ามาในหมู่บ้าน และจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments